Om firmaet

© 2014 advokatlofberg.dk

Firmaoplysninger

Min virksomhed er en enkeltmandsvirksomhed (personlig hæftelse).

 

Jeg er forsikret hos HDI Gerling (lovpligtig advokatansvarsforsikring og garantistillelse).

 

Jeg er beskikket af justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet og dermed omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. Retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler selvfølgelig også for mig. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

 

Jeg er medlem af følgende foreninger:

  • Danske Advokater
  • Landsforeningen af Forsvarsadvokater
  • Foreningen af erstatnings- og forsikringsretlige advokater
  • Danske Procedureadvokater
  • Kriminalistforeningen
  • Foreningen af udlændingeretsadvokater