Sagstyper

© 2014 advokatlofberg.dk

Disse sager behandler jeg

 

Jeg beskæftiger mig primært med retssager, eller forstadiet hertil, f.eks. korrespondance med forsikringselskaber, myndigheder m.fl. På dette stadie kan der ofte indgås forlig.

  • Straffesager (forsvarer)
  • Bistandsadvokat
  • Civile sager
    • Erstatningssager

personskade, herunder arbejdsskader, færdselsuheld m.m

  • Forsikringsssager
  • Andre sager hvor du har brug for hjælp, f.eks. vedr. kommunale/sociale ydelser

 

Jeg har også lidt familiesager som forældremyndighed, samvær og tvangsanbringelsessager.