Hvad koster det


Retten bestemmer salæret til forsvareren og bistandsadvokaten. Der gælder faste takster, således at det koster det samme for alle.

Bliver du frifundet skal du ikke betale noget.

Bliver du dømt lægger staten ud for dig, og du kan få en afdragsordning.

Du skal således ikke betale noget direkte til mig.


I civile sager aftaler vi en rimelig pris efter sagens art og din situation.

Man kan ofte få andre til at betale, f.eks. forsikringsselskabet eller modparten.

I nogle sager kan man også søge om fri proces, således at det slet ikke koster noget.


Det koster aldrig noget at ringe til mig eller komme til et møde.

© 2014 advokatlofberg.dk