Disse sager behandler jeg


Jeg beskæftiger mig primært med retssager, eller forstadiet hertil, f.eks. korrespondance med forsikringselskaber, myndigheder m.fl. På dette stadie kan der ofte indgås forlig.


  • Straffesager (forsvarer)
  • Bistandsadvokat
  • Erstatningssager; personskade, herunder arbejdsskader, færdselsuheld m.m, men også mod kommuner og Ankestyrelsen typisk vedr. manglende overholdelse af serviceloven, samt på det strafferetlige område vedr. uberettigede straffeprocessuelle indgreb
  • Familieret; forældremyndighed, samvær og tvangsanbringelse
  • Civile sager primært vedr. erstatning, se ovenfor eller nedenfor
  • Forsikringsssager iøvrigt
© 2014 advokatlofberg.dk